Acupuncture

AKUPUNKTUR

Hva er det som skjer når akupunktøren setter sine nåler i pasientene? Hvordan kan man forklare den effekten dette har på pasienten? Finnes det en naturlig forklaring, eller må man søke en forklaring i det overnaturlige?

Fotsoneterapi

FOTSONETERAPI

Behandlingen fremstilles som ufarlig, men effektiv mot de fleste lidelser. Mange vet ikke at fotsoneterapi, eller refleksologi som behandlingen også kalles, bygger på den samme filosofien som akupunktur og at teorien er basert på taoisme og menneskesynet i New Age bevegelsen.

Homeopati

HOMEOPATI

Homeopatiens lære er gjennomsyret av Østens filosofi blandet med tankegods fra Vestens okkultisme. Menneskesynet er det samme som innenfor transcendendal meditasjon og healing.

Healing

HEALING

Mange såkalte healere hevder å ha fått en gave fra Gud. Men hvilken gud er det de tjener? Har dette noe med Åndens gaver å gjøre, eller er det helt andre krefter som virker?

Yin Yang

ÅNDELIG BEHANDLING OG KRISTEN TRO

Mange er uvitende om det åndelige grunnlaget for behandlingsmetoder som akupunktur, fotsoneterapi, homeopati og healing. Derfor er det også en del som har tatt imot slik behandling i god tro på at behandlingen er helt nøytral.

Waterfall

EVANGELIET

Behandlingsmetoder basert på okkulte teorier er egenglig forfalskninger av Åndens gaver. Men Gud har gitt den ekte varen til sin menighet. Han vil gjerne åpenbare sin kraft gjennom nådegavene.